Avís Legal

En relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades, l'informem que les dades personals facilitades per vostè en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de BYA, S.L., societat de nacionalitat espanyola amb CIF B-08.221.285 i domicili social a C/Carabela La Niña 12, 7º A de Barcelona, 08017 Barcelona (Espanya)) i seran tractats per mètodes automatitzats amb l'única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials , i / o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.

Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o e-mail, o directament en aquest lloc web.

La finalitat fonamental d'aquest lloc web és permetre la realització de propostes de negoci i comercials entre empreses, per a això guardem el correu electrònic amb l'única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que aquest correu ha estat destinat per a relacions professionals, i no personals . Les dades contingudes en la base de dades que permet la realització d'aquest servei, es refereixen exclusivament a Empreses i Professionals, i no és obligatori introduir cap dada de caràcter personal.

Logo Fundación Bosch Aymerich

BYA, S.L.
Paseo de Gracia, 30, 3º 2ª
08007 Barcelona

Contacte:
info@grupoboschaymerich.com
Tel: 933 012 222

Dades registrals:
Reg. Merc. de Barcelona, Tomo 1980, Libro 1386 de la sección 2ª, Folio 30, Hoja nº 19332, Inscripción 1ª, CIF.B08221285

Cercador

  • veure tots els anuncis